1.ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ; Όπως εξηγήσαμε στο ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ;  διότι έχει την αμαρτωλή φύση μέσα του.Ο Ιησούς όταν ήρθε στο κόσμο μας δεν κληρονόμησε αυτή την αμαρτωλή φύση διότι γεννήθηκε Δια Αγίου Πνεύματος..ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ κεφ. Α(1) και εδάφιο 35  ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΕΠΕΛΘΕΙ ΕΠΙ ΣΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΕ ΕΠΙΣΚΙΑΣΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΝΩΜΕΝΟΝ ΕΚ ΣΟΥ ΑΓΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΟΝΟΜΑΣΘΗ ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ. Ο λόγος που ήρθε ο Χριστός αναφέρεται στην επιστολή Α ΙΩΑΝΝΗ κεφ Γ(3) και εδάφιο 5  ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΤΕ ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΔΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΣΗ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΗΜΩΝ....

ήρθε να σηκώσει της αμαρτίες που έχουμε μέσα στην καρδία μας. Το ίδιο αναφέρεται και στο ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ κεφ Α(1) και εδάφιο  29  ΤΗ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΙΔΟΥ Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΑΙΡΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ=δηλαδή ήρθε να σηκώσει την αμαρτία και αυτό έγινε όταν ανέβηκε επάνω στο σταυρό και πέθανε στη θέση τι δική μας. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ κεφ Γ(3) και εδάφιο16  ΔΙΟΤΙ ΤΟΣΟΝ ΗΓΑΠΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΩΣΤΕ ΕΔΩΚΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΑΠΟΛΕΣΘΗ ΠΑΣ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΧΗ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ. Αντί να πεθάνουμε εμείς αιώνια εξαιτίας τις αμαρτίας μας..γίνεται μία αντικατάσταση φοράει εκείνος το ιμάτιο της αμαρτίας και μας δίνει το καθαρό ιμάτιο της σωτηρίας..και δεν λογαριάζει τις αμαρτίες του παρελθόντος, και η καρδιά μας που είχε την αμαρτωλή φύση με τα έργα της σαρκός.. την αναγεννάει και την αλλάζει .. και γίνομαστε κοινωνοί της Θείας φύσεως και αυτό φαίνεται απο τα έργα μας...ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΧΑΡΙΣ και τώρα ζώ σε μία αγία ζωή=αποχωρισμένος απο την επιθυμία της αμαρτίας..διότι είμαι παιδί Θεού=διότι πράτω το λόγο του (το ευαγγέλιο) και εκπληρώνω την δικαιοσύνη του Θεού..ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ κεφ Ε(5) και εδάφιο 14  ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΑΥΤΟΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΙΔΟΥ ΕΓΕΙΝΕΣ ΥΓΙΗΣ ΜΗΚΕΤΙ ΑΜΑΡΤΑΝΕ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΟΙ ΓΕΙΝΗ ΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΝ.                                                                                                              

2.ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΩ; 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΕΙΝΑΙ NA ANAΓΕΝΝΗΘΟΥΜΕ...

Στο ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ στο κεφ Γ(3) και εδάφιο 3  ΑΠΕΚΡΙΘΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΛΗΘΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΣΟΙ ΛΕΓΩ ΕΑΝ ΤΙΣ ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗ ΑΝΩΘΕΝ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΙΔΗ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Εδώ ο Ιησούς λέει ότι πρέπει όλοι να αναγεννηθούμε=νέα γέννηση.Τι σημαίνει ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ=σημαίνει κανούργια γέννηση. Όπως με τη φυσική γέννηση έρχεσαι στο κόσμο αυτο, γίνεσαι άνθρωπος και γνωρίζεις αυτή τη ζωή, έτσι με την αναγέννηση γεννιέσαι σε ένα πνευματικό κόσμο γίνεσαι παιδί του Θεού και γνωρίζεις μια καινούργια πνευματική και ευλογημένη ζωή.Αποστρέφεσαι την κοσμική ζωή και τις αμαρτωλές διασκεδάσεις. Είσαι ένας καινούργιος άνθρωπος με νέα ενδιαφέρονταο και με καινούργια καρδιά. Β ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ κεφ ε(5) και εδάφιο 17  ΟΘΕΝ ΕΑΝ ΤΙΣ ΗΝΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΝ ΚΤΙΣΜΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΗΛΘΟΝ ΙΔΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΓΕΙΝΑΝ ΝΕΑ. Η αναγέννηση είναι αποκλειστικό έργο Θεού..και αυτό γίνεται τη στιγμή που η πίστη του ανθρώπου ενωθεί με το λόγο του Θεού.Η καρδιά όταν αποδεχτεί το λόγο=που πέφτει σαν σπόρος μέσα μας Α ΠΕΤΡΟΥ κεφ Α(1) και εδάφιο 23  ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΕΓΕΝΝΗΘΗΤΕ ΟΥΧΙ ΕΚ ΦΘΑΡΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΑΦΘΑΡΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ.Το χαρακτηριστικό της αναγέννησης είναι..ότι πριν που έπρατες την αμαρτία με ευχαρίστηση,τώρα την αποστρέφεσαι δεν την επιθυμείς και ζεις μία αγία ζωή.Α ΙΩΑΝΝΗ κεφ γ(3) και εδάφιο 9  ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙ ΔΙΟΤΙ ΣΠΕΡΜΑ ΑΥΤΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΜΑΡΤΑΝΗ ΔΙΟΤΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.Αυτό έγινε όταν κήρυξε ο πέτρος την ημέρα της πεντηκοστής.Καθώς Άκουγαν τό λόγο η καρδία τους αναγεννήθηκε..αισθάνθηκαν μία αλλαγή μέσα τους..ΠΡΑΞΕΙΣ κεφ β(2) εδάφιο 37  ΑΦΟΥ ΔΕ ΗΚΟΥΣΑΝ ΤΑΥΤΑ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΚΑΤΑΝΥΞΙΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΜΩΜΕΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ...

Ο Πέτρος στο κήρυγμα του είπε...ΚΑΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ =σημαίνει ότι ο τρόπος που ζούμε και ζήσαμε ήταν λάθος και ότι αυτός ο τρόπος ζωής μας οδηγεί στο θάνατο αφού μένουμε στην παράβαση του ευαγγελίου.Αλλού λεεί ..ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΕΦ γ(3) και εδάφιο19  ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΩΣΙΝ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΣΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΕΛΘΩΣΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.Επιστροφή δηλαδή απο την λανθασμένη οδό στη σωστή οδό που μας φέρνει στην αιώνια ζωή..ΗΣΑΙΑΣ κεφ(νε)55 και εδάφιο 7  ΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΙΠΗ Ο ΑΣΕΒΗΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΔΙΚΟΣ ΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΕΛΕΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΜΩΝ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΙ ΑΦΘΟΝΩΣ.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ...

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΕΦ ΚΗ και εδάφιο..19  ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΘΗΤΕΥΣΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΒΑΠΤΙΖΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. & ΜΑΡΚΟΣ κεφ ΙΣ(16) και εδάφιο..16  ΟΣΤΙΣ ΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΘΗ ΘΕΛΕΙ ΣΩΘΗ ΟΣΤΙΣ ΟΜΩΣ ΑΠΙΣΤΗΣΗ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΚΡΙΘΗ.Βάπτιση σημαίνει η ταφή του παλαιού ανθρώπου και η ανάδυση του σε νέα ζωή..ΡΩΜΑΙΟΥΣ κεφ ς (6) και εδαφια 3  Η ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΜΕΝ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΜΕΝ 4  ΣΥΝΕΤΑΦΗΜΕΝ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΙΝΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΣΩΜΕΝ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΖΩΗΝ 5  ΔΙΟΤΙ ΕΑΝ ΕΓΕΙΝΑΜΕΝ ΣΥΜΦΥΤΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΟΜΕΝ ΕΙΣΘΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩ 6  ΤΟΥΤΟ ΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝΕΣΤΑΥΡΩΘΗ ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΗΜΕΘΑ ΠΛΕΟΝ ΔΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 7  ΔΙΟΤΙ Ο ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΗΛΕΥΘΕΡΩΘΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ.Και βαπτίζεται συνειδητά αφού πρώτα πιστεύψει ο ίδιος,να μετανοήσει ο ίδιος,και να ομολογήσει ο ίδιος όπως λέει και στο σύμβολο της πίστεως... Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. όχι νηπιοβαπτισμό που δεν γνωρίζει το σκοπό για τον οποίο βαπτίζεται.Αλλά έχει ακούσει..αναγεννήθηκε..μετανόησε..και βαπτίζεται εις άφεσις αμαρτιών...αφήνει την αμαρτία..δεν την επιθυμεί και θάβεται ο παλιός άνθρωπος και ο Θεός δεν λογαριάζει τι αμαρτίες που έκανε στο παρελθόν...

ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ...ΖΕΙ ΤΩΡΑ...

 ΕΚΕΙΝΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΤΑ ΧΑΡΑΣ ΔΕΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΨΥΧΑΙ 42  ΚΑΙ ΕΝΕΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΛΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ και τώρα μένει σε αυτά που λέει ο λόγος του Θεού και όχι σε παραδόσεις και ήθη που δεν συμφωνούν με την Αγία Γραφή...λαμβάνει την Θεία κοινωνία κάθε κυριακή..μελετάει την Αγία γραφή διότι είναι τροφή στη ψυχή του και μαθαίνει πιό το θέλημα του Θεού ώσυε να περπατάει στο αγιασμό.Λαμβάνει το Αγιο Πνεύμα..ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ...και προσδοκά ανάσταση νεκρών και ζώντων που είναι η αρπαγή της εκκλησίας..διαβάστε περισσότερα στο ΕΡΩΤΗΜΑ 13....Ο Θεός να ευλογεί.

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το!

Επισκέπτες τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 9 επισκέπτες και κανένα μέλος

Κήρυγμα ευαγγελίου

 

Κάθε Τετάρτη & Σάββατο 8-9 μ.μ.

Κάθε Κυριακή 11-12 π.μ.


 Ελευθέρα Αποστολική εκκλησία Πεντηκοστής

Θεόφραστου 15 Κως

Είσοδος Ελεύθερη

Τελευταία αρχεία mp3 & video

Χριστιανικό Ραδιόφωνο

 

Links


On-line κηρύγματα

 

FACPTUBE


  Christianity.gr


Χριστιανικό κανάλι

 


Υμνολόγιο